Overige diensten

(sport) massage
In de geschiedenis zijn reeds verschillende verklaringen gegeven over de invloed van massage. Al in de chinese oudheid wordt de kunst van het masseren beschreven. Diverse stromingen hebben intussen hun intrede gedaan binnen de massage. De effecten die met massage bereikt kunnen worden zijn:

  • Afname vermoeidheid.
  • Verbeterde stofwisseling.
  • Verbeterde spierfunctie.
  • Verbeterde doorbloeding.
  • Toename circulatie weefselvloeistoffen.
  • Psychisch effect.

Deze effecten hebben weer een duidelijke positieve invloed op het algemeen welbevinden van een persoon. Toename in productiviteit, energie en afname van verzuim zijn het gevolg.

.................................................

Projecten

  • Periodiek medisch onderzoek (PMO/PAGO)
  • Vitaliteit
  • Duurzaam aan het werk

Voor inhoudelijke informatie over bovenstaande projecten kunt u telefonisch contact opnemen met Fyprofit, (038) 879 55 76.